Engin Yilmaz: gepassioneerde Trouwfotograaf


Om een goede bruidsfoto te maken en de juiste sfeer in beeld te brengen, is meer nodig dan een goede camera. Daar komen vaardigheden bij kijken die zichtbaar het onderscheid maken. Door gebruik te maken van bijzonder licht, de emotie van mensen, de sfeer en de omgeving, kan ik als professionele fotograaf duidelijk het verschil maken.

Mijn doel is om jullie mooiste kant te laten zien. Dit bereik ik door de tijd te nemen om jullie te laten ontspannen zodat jullie gelukkig, ongedwongen en ontspannen voor mijn camera bewegen. Naast mijn specialisatie in het fotograferen kan ik door te filmen jullie bijzondere momenten ook in bewegend beeld laten zien.
- Nederlandsebruiloft
- Turksebruiloft
- Marokkaansebruiloft
- Afghaansebruiloft
- Hindoestaansebruiloft
- Surinaamsebruiloft


Uit onze portfolio


BEKIJK MEER BRUIDSPAREN

Service & aanpak


Hieronder vind je informatie over mijn service en aanpak. Neem contact met mij op als je nog vragen hebt of je datum wilt reserveren.

CONTACT OPNEMEN

Neem zo snel mogelijk per telefoon of  e-mail contact met mij op om jullie wensen te bespreken. Je kunt uiteraard ook vrijblijvend contact opnemen als je andere vragen hebt of als je wilt reserveren voor een verlovingsfeest, loveshoot of een ander feest.


JULLIE TROUWDAG

Eindelijk is het dan zover, jullie gaan trouwen! Dit is een spannende dag waarbij alles natuurlijk perfect moet verlopen. Over de fotoshoot hoeven jullie je in elk geval geen zorgen te maken.  Engin is er! Stipt op de afgesproken tijd en aangegeven locatie.

PRIJZEN

Omdat iedereen zijn eigen wensen mag aangeven en de keuzes om diverse redenen uiteen kunnen lopen, bieden wij geen vaste pakketten aan. Afhankelijk van de duur van de reportage, beginnen de prijzen al vanaf €250,-. Neem contact op voor een prijsopgave.


BRUIDSREPORTAGE

Na de bruiloft is het mijn taak om de allermooiste foto's voor jullie te selecteren en deze speciaal te bewerken. Omdat ik alleen vakwerk wil afleveren en niet gauw tevreden ben, duurt het 6 weken voordat ik jullie de perfecte foto's zal leveren.

TROUWDATUM BEVESTIGEN

Als jullie trouwdatum vaststaat kunnen jullie deze het beste ruim op tijd laten vastleggen. Om jullie trouwdatum te laten reserveren in mijn agenda, vragen wij als borg een kleine aanbetaling. Deze kan bij annulering helaas niet worden gecrediteerd.


LEVERING

Jullie geduld wordt beloond, jullie prachtige foto's zijn klaar en zijn een lust voor het oog. Ik hoop dat jullie, net als ik, tevreden zullen zijn over het resultaat. Uiteraard leveren wij onder voorwaarde dat het restant van het totaalbedrag is voldaan.

Divers ander werk


Naast bruidsfotografie maak ik ook fotoreportages voor andere bijzondere gelegenheden zoals, verlovingsfeesten, loveshoots, hennafeesten, jubileumfeesten, familiedagen en diverse evenementen. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op

PRIVACYVERKLARING

Engin Yilmaz Photography Engin Yilmaz Photography, gevestigd aan Kooikersweg 390
5224 AZ Denbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kooikersweg 390
5224 AZ Denbosch +31638543895

Engin Yilmaz Photography is de Functionaris Gegevensbescherming van Engin Yilmaz Photography Hij/zij is te bereiken via info@enginyilmaz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Engin Yilmaz Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto's
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@enginyilmaz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Engin Yilmaz Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Engin Yilmaz Photography analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Engin Yilmaz Photography neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Engin Yilmaz Photography) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Engin Yilmaz Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia 6 maanden
Adres 6 maanden
Enzovoort 6 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Engin Yilmaz Photography verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Engin Yilmaz Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Engin Yilmaz Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op www.enginyilmaz.nl en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een half jaar.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@enginyilmaz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Engin Yilmaz Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Engin Yilmaz Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij of via info@enginyilmaz.nl

Bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens